A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Глобинської міської ради

Орієнтовний перелік документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, які повинні бути у закладі освіти

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

I.    У директора

1.Акт готовності установи до нового навчального року.
2.Протоколи замірів опору ізоляції електропроводки, захисного заземлення та
блискавкозахисту.
3.Правила внутрішнього трудового розпорядку.
4.Санітарні правила.
5.Правила пожежної безпеки для закладів освіти.
6.Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу у
закладах освіти.
7.Положення про службу охорони праці.
8.Наказ директора про призначення відповідальних осіб за:
  - організацію роботи з охорони праці;
  - пожежну і електробезпеку тощо.
9.Положення про комісію з питань охорони праці закладу освіти.
10.Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.
11.Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці у закладі
освіти.
12.Колективний договір (угода) з охорони праці.
13.Акти про виконання угоди з охорони праці.
14.Перелік заходів, що підлягають включенню в угоду з охорони праці.
15.Комплексні та додаткові заходи щодо поліпшення безпеки життєдіяльності учасників
освітнього процесу та запобігання дитячому травматизму в побуті.
16.Угода між адміністрацією та трудовим колективом про те, що комісія з питань охорони
праці профспілкового комітету є одночасно і комісією з питань охорони праці закладу освіти.
17.Наказ про створення постійно діючої атестаційної комісії для перевірки знань працівників
з питань безпеки життєдіяльності.
18.Положення про кабінет охорони праці.
19.Дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, басейну.
20.Наказ про затвердження інструкцій.
21.Наказ про проведення навчання і перевірки знань з охорони праці працівників.

II.    У заступника директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

1.Положення про навчання з питань охорони праці.
2.Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в
закладах освіти.

3.Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій .
4.Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього
процесу в закладах освіти.
5.Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.
6.Чисті бланки актів форми Н-1, Н-Н і НТ та повідомлення до них, а також затверджені акти
форми Н-1, Н-Н і НТ разом з іншими матеріалами розслідування.
7.Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків.
8.Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру.
9.Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями, вихованцями.
10.Журнал реєстрації видачі актів форми Н-Н батькам.
11.Журнал реєстрації аварій.
12.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
13.Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
14.Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
15.Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.
16.Інструкції з охорони праці для працівників закладу освіти.
17.Інструкція для вчителів «Вимоги безпеки на робочому місці для вчителів та працівників
школи».
18.Посадові інструкції працівників закладу освіти.
19.Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.
20.Протоколи про навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з питань безпеки
життєдіяльності.
21.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
22.Програма вступного інструктажу.

III.    У заступника директора з виховної роботи

1.Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів при проведенні
позашкільних та позакласних заходів.
2.Інструкції з охорони праці при проведенні позашкільних та позакласних масових заходів.
3.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для вихователів, керівників гуртків,
класоводів, класних керівників при проведенні позашкільних та позакласних заходів.
4.Інструкції з безпеки життєдіяльності та охорони праці:
  - при проведенні масових заходів у закладах освіти:
  - при проведенні екскурсій, туристичних походів;
  - при перевезенні організованих груп дітей автомобільним і залізничним транспортом;
  - з пожежної безпеки при проведенні екскурсій і походів до лісу;
  - надання першої долікарської допомоги при одержанні травм під час екскурсій і походів до
лісу;
  - перша медична допомога при дорожньо-транспортній пригоді.

IV.    У заступника директора з адміністративно-господарської роботи

1.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (для техпрацівників).
2.Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
3.Журнал реєстрації інструкцій про заходи пожежної безпеки.
4.Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.
5.Плани евакуації працюючих та учнів у разі виникнення пожежі.
6.Норми первинних засобів пожежогасіння.
7.Загальнооб
єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкція для працівників
охорони (вартових, вахтерів, сторожів).
8.Посадові інструкції техпрацівників.
9.Інструкції з охорони праці для техпрацівників.
10.Документи про стан випробування котлів і систем опалення при підготовці до роботи в
осінньо-зимовий період.
11.Акт посвідчення стану безпеки електроустановок споживачів.
12.Список осіб, які мають право вести оперативні переговори з електропостачальною
організацією.
13.Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,
перетворювачів частоти та переносних світильників.
14.Журнал обліку та утримання захисних засобів.
15.Журнал протоколів перевірки знань (з електробезпеки).
16.Посвідчення про перевірку знань (з електробезпеки).
17.Інструкції для водія.
18.Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи з електроустановками.
19.Бланки наряду-допуску до роботи в електроустановках та на виконання вогневих робіт.
20.Заходи пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт.
21.Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.
22.Акт випробування пожежних рукавів та кранів, котлів і систем опалення.
23.Акт просочення горищних приміщень та деревоконструкцій.
24.Положення про проведення щоквартального інструктажу з безпеки руху з водіями
підприємства, установи".
25.Журнал обліку та терміну носіння працівниками спецодягу, спецвзуття.
26.Список працівників, які повинні мати III групу допуску з електробезпеки до 1000 В
(затверджений директором).
27.Список працівників, які повинні мати 1 групу допуску з електробезпеки до 1000 В
(затверджений директором).

V.    У кабінетах підвищеної небезпеки

1.Акти-дозволи на експлуатацію кабінетів, майстерень, спортзалу, тиру.
2.Журнал випробування на надійність встановлення і кріплення спортобладнання.
3.Посадові інструкції вчителя та завідуючих кабінетами, майстернями тощо.
4.Інструкції з охорони праці.
5.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
6.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів, вихованців.
7.Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю.

8.Положення про адміністративно-громадський контроль.
9.Положення про навчальні майстерні закладу освіти.
10.Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 10-11 класів
закладів освіти у сільсько¬господарському виробництві.
11.Правила безпеки під час роботи з біології у закладах освіти.
12.Правила безпеки під час проведення освітнього процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики
закладів освіти.
13.Правила безпеки під час проведення освітнього процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії
закладів освіти.
14.Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в закладах освіти.
15.Правила надання допомоги при одержанні травм.
16.Правила дотримання техніки безпеки та поведінки на воді при навчанні дітей плавання.
17.Влаштування та обладнання кабінетів комп
ютерної техніки в закладах освіти та режим
праці учнів на персональних комп
ютерах.
18.Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.
19.Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів.
20.Орієнтовна тематика навчання дітей з правилами особистої безпеки.
21.Оптимальні розміри основного інвентарю та інструментів для учнів різних вікових груп.

VI.    У профкомі

1.Колективний договір (угода) з охорони праці.
2.Акти перевірки виконання угоди та акти форми Н-1.
3.Перелік заходів, що підлягають включенню в угоду з охорони праці.
4.Протоколи рішень комісії з охорони праці.
5.Положення про адміністративно-громадський контроль.
6.Положення про комісію з питань охорони праці профспілкового комітету.
7.Положення про громадського інспектора з охорони праці.
8.Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.
9.Протокол загальних зборів трудового колективу про вибори уповноваженого з питань
охорони праці.
10.Угода між адміністрацією та трудовим колективом про те, що комісія з питань охорони
праці профспілкового комітету є одночасно і комісією з питань охорони праці.
11.Положення про комісію з питань охорони праці.

 

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Як швидко завантажуються сторінки сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень