A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Глобинської міської ради

Нормативно-правові документи

Указ Президента України №195/2020 від 25.05.2020 Про «Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 1117-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 765 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами» ( ЗМІНИ до Положення про Інклюзивно-ресурсний центр) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 769 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. №530»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1289 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 «Порядок організації діяльності інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» (Порядок організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти)

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», затверджені (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 531)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 «Про встановлення тривалості здобуття повної загальної середньої освіти особами з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 17, ст. 776; 2019 р., № 69, ст. 2404; 2020 р., № 87, ст. 2801).

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2263)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України України 11.06.2021 № 656 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти з інклюзивним навчанням та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.08.2021 № 898 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 № 795»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 № 1031 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 № 795»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 № 1358 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 № 795» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 № 1353, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 24/35646 «Про затвердження Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів»

Наказ Міністерством освіти і науки від 21.06.2019 року № 873 Зміни до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти

Наказ Міністерством освіти і науки від 12.01.2016 № 8 Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 № 1310 "Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції  "Нова українська школа"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

Наказ Міністерством освіти і науки від 23.04.2018 року № 414 «Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 945/32397 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 № 1109, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1279/32731 «Про деякі питання документів про загальну середню школу»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. за № 8/32979 "Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762 "Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.05.2013 №488, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 2013 року за № 813/23345 «Порядок виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (форма первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»);

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 № 1/9-436 «Методичні рекомендації щодо навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти у 2021-2022 н.р.» 

Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 № 1/9-495 щодо завдань і функцій асистента вчителя

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.11.2017 року № 1/9-639 "Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" 

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 №1/9-328 «Щодо Методичних рекомендацій з огранізації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини» 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку/навчально-методичний посібник /авт.:О.В.Чеботарьова, Г.О.Блеч, І.В. Гладченко, С.В.Трикоз, І.В. Бобренко та ін.-К.,ІСП НАПН України, 2020 (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку)

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку /навчально-методичний посібник/ авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О.Блеч, І.В. Гладченко, С.В.Трикоз, І.В. Бобренко та ін.: за ред. О.В.Чеботарьової.-К.,ІСП НАПН України, 2019 (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку)

Методичні рекомендації "Виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів"

 

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи задовольняє вас структура сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень