A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Глобинської міської ради

Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання — це сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів), до тих, хто навчається (учнів). Застосовується під час навчально-виховного процесу. Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі, надання учням можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13/print  - Наказ «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» 

https://lms.e-school.net.ua/ - Всеукраїнська школа онлайн

Поради педагогічним працівникам щодо організації дистанційного навчання в закладах освіти

Посібник "Методичні рекомендації щодо дистанційної освіти"

Онлайн-курс для вчителів та керівників шкіл про дистанційне навчання

Рекомендації уповноваженого дистанційна освіта

 

 

11 березня 2020 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення щодо запровадження карантину для всіх типів закладів освіти до 03 квітня 2020 року. Міністерство освіти і науки України (лист від 11.03.2020 року № 1/9-154) рекомендує розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій.

Рекомендуємо врахувати нормативно-правову базу:

Нормативна база:

Закон Укопїни "Про освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (Зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

Наказ Міністерства освітиі науки України від 25.04.2013 № 466 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016 № 1400 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.03.2020 № 392 „Про забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів ”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню короновірусу СOVID-19" 

Лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020  №1/9-154.

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.03.2020 № 1/9-160 "Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти під час карантину"

Спільний лист Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 17.03.2020 № 1/9-162 / 02-5/2020 "Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину"

Лист Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1-9/173 "Про організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину" 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГЛОБИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 11.03.2020 №26/02-05-АГП «Про запобігання поширенню на території Глобинської ОТГ короновірусу COVID-19»

НАКАЗ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІДДІЛА ОСВІТИ 11.03.2020 № 89 «Про запобігання поширенню в закладах освіти Глобинської ОТГ короновірусу COVID -19»

НАКАЗ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІДДІЛА ОСВІТИ 16.03.2020 № 3-ОД «Про дистанційну роботу працівників на період карантину».

  Для ефективної організації навчання здобувачів освіти ЗЗСО  під час карантину рекомендуємо використовувати дистанційне навчання.

Дистанційне навчання – форма організації і реалізації навчально-виховного процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально (тобто, на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, інакше, коли учасники територіально знаходяться поза межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов’язковою).

Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей людини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті. А оскільки Інтернет – це світова інформаційна мережа, то вона може бути одним із засобів дистанційного навчання, тому що її дані допоможуть учням (і викладачам) створити повну інформаційну картину з питань, що їх цікавлять.

Мережа Інтернет постійно розширює свої можливості, сервіси, розміщену з її допомогою інформацію, яка є значущою з точки зору освіти. Так, сучасні засоби телекомунікації, залучені майже в усі галузі освітньої діяльності, використовуються у процесі підготовки школярів, дають можливість появи нових форм освіти, без яких стає неможливим розв’язання постійно поновлюваного спектру завдань, що висуває сучасна освіта.

Інтернет багатофункціональний – поряд із функціями пошуковою (каталоги, колекції посилань) та інформаційною (електронні бібліотеки, віртуальні центри, бази даних, електронні книги і журнали, методична література) він виконує інтерактивну функцію, що дозволяє дітям (і викладачам) спілкуватися за допомогою електронної пошти, форумів і на персональних чатах, а також влаштовувати відеоконференції.

З розвитком Інтернету отримує подальший розвиток і технологічну реалізацію ідея відкритої освіти. Така форма освітнього процесу залучає учня у відкриті системи інформаційних баз даних, знімає просторово-часове обмеження в роботі з різними джерелами інформації, що досить актуальне в сучасному постіндустріальному, інформаційному суспільстві. Відкрита освіта передбачає використання нових засобів телекомунікацій, залучаючи школяра до широкого відкритого інформаційного світу, також дозволяє молодій людині нової соціальної формації повніше реалізувати свої потенційні можливості. Без такого підходу не можливий розвиток індивідуальності, а в цілому – не можлива й еволюція всього суспільства.

Для дистанційного навчання дуже важливий зв’язок з учнем, тому що сучасне навчання (а особливо дистанційне) тяжіє до індивідуалізації. Під час очного навчання кожен має можливість поставити питання й одразу отримати відповідь. Учень, що знаходиться на відстані, не має такої можливості. З часом у нього може згаснути інтерес, розсіюватися увага. Дитині важко стимулювати себе до самостійного навчання, оскільки вона не знаходиться в колективі, де існує ще й такий стимул як конкуренція (наприклад, бути найкращим учнем у класі) або просто проведення емоційної дискусії з певного питання. Тому до викладача, що працює в системі дистанційного навчання, є певні вимоги: відповідати дуже швидко на листи; хвалити оперативність слухачів; встановити чіткий графік спілкування в режимі on-lіne і чітко його дотримуватися; створити атмосферу психологічного комфорту та ін. Важливо створити сприятливий настрій, емоційне піднесення. Учень має відчути, що його викладач не суворий контролер, а добрий учитель, який завжди допоможе. Необхідно створити умови для повноцінної самореалізації учня, прояву успішності, самоствердження, підвищення його самооцінки.

Істотною рисою дистанційної педагогічної діяльності є її орієнтування на освіту школярів, яка базується на організації пізнавальної діяльності в індивідуальних і колективних формах у вигляді діяльності самоосвітньої; системну діагностику особистих якостей учня і підтримка його індивідуального зростання; використання можливостей інформаційного освітнього середовища. Значущим фактором для досягнення якісних результатів є рівень організації педагогічного процесу мережевим викладачем.

У дистанційному навчанні важливо знати кожного учня, його особливості: інтроверт ваш учень чи екстраверт, мислить він більш логічно, раціонально чи дуже емоційний, спирається більше на відчуття, емоції, отже, варто організувати ситуацію для активної участі у дискусіях, інтроверту – індивідуальне письмове завдання, у якому він проявиться більше.

Створення комфортних умов полягає у відборі відповідного змісту з предмету, розширення його інформаційного поля за рахунок міжпредметної інтеграції з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів і нахилів старшокласників, зони їх найближчого розвитку. Предметний зміст при цьому набуває практико орієнтований характер і забезпечує не тільки вміння розв’язувати міжпредметні завдання, пов’язані з предметним змістом, але і сприяє становлення інформаційної, комунікативної компетентності школярів, наприклад через розв’язання ситуаційних завдань, участі у проектній діяльності, дискусіях. Крім того, для успішного здійснення процесу дистанційного навчання учителі мають володіти технологічними аспектами організації освітньої діяльності школярів, які містять у собі різні прийоми роботи в форумі, чаті, теле- і відеоконференціях, а також з електронною поштою та іншими комунікаційними засобами.

Дистанційне навчання дозволяє реалізувати такі принципи:

доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень людини, розширення аудиторії учнів;

індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних умов для школярів і вчителів, урахування індивідуальних психологічних особливостей (сприйняття, пам’яті, мислення), індивідуальний темп навчання;

розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними засобами інформатизації і телекомунікації;

соціалізація навчання, урахування особистісно-комунікативних особливостей учнів.

В ситуації, що склалася, реалізація ідей і завдань дистанційного навчання є корисною, оскільки дозволить розв’язати низку завдань:

забезпечення доступності різноманітних навчальних ресурсів;

здобування освіти в зручній, адекватній і відповідній формі для того, хто навчається;

важливість для психологічного розвитку дитини – його залучення в систематичну навчальну діяльність під безпосереднім керівництвом дорослого, процес володіння культурою і соціалізація проходять за допомогою вчителя;

розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дитини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті;

обмін даними, комунікативна діяльність на базі спільних інтересів, перш за все професійних (для вчителя) і освітніх (для учня);

організація дозвілля, відпочинку і розвитку.

Інструменти дистанційного навчання:

Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування учителя й учня, а також учнів між собою.

Форум – найпоширеніша форма спілкування учителя й учнів у дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. Модератор форуму (мережевий викладач) реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проектом, створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – обговорення загальної проблеми проекту усіма учасниками освітнього процесу (веб-конференція).

Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземної мови у дистанційній формі є важливим моментом. В освітніх цілях за необхідності можна організувати спілкування в чатах з носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться у рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проектної діяльності, обміну інформацією.

Відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка: створення програм (цим займається мережевий викладач), своєчасна інформація на сайті і розсилка за списком (виконує педагог-куратор). Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли учні і викладач знаходяться на відстані. Отже, обговорення й прийняття рішень, дискусії, захист проектів відбуваються у режимі реального часу. Учитель і учні можуть бачити один одного, педагогічний працівник має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом.

Блог. Це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей. В Інтернет-курсі з мови технології блогу можна використовувати під час навчання у колективі. Наприклад, автор (один учень чи їх група) виконав певне завдання (твір, есе), яке розміщується на сайті свого мережевого щоденника (блогу), потім автор блогу дає можливість іншим учням прочитати і прокоментувати розміщений матеріал. У учнів з’являється можливість обговорення й оцінки якості публікації і коментарів іноземною мовою, що сприяє розвитку мовленнєвих навичок.

Середовище Classroom дозволяє організувати онлайн навчання, використовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні додатки Google. Вчитель має можливість контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання.

Соціальні мережі та Viber дозволяють створювати закриті групи, чати, обговорення тем, завдань, проблем, інформації.

Надаємо орієнтовний перелік платформ, де розміщено матеріали  щодо проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій

Орієнтовний перелік платформ, де розміщено матеріали  щодо проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій

 

SMLS Система управління школою та навчальним процесом https://www.facebook.com/smls.com.ua/

 

Коротко про те, як це працює:

 

 1. Кабінет батьків та учня:

https://www.youtube.com/watch?v=VeLDZrsQKgA

 

 1. Зручний для роботи та функціональний кабінет учителя:

https://www.youtube.com/watch?v=IsC-rV_dQ7g&t=884s

 

 1. Учні можуть відправляти відповіді на завдання прямо в системі. Ось так це виглядає: 

https://www.youtube.com/watch?v=NWDRouFPrQk

  

Ресурси для роботи з готовим відео:

 

https://ed.ted.com/

Тут ви можете знайти або створити власні уроки на основі відео з YouTube. Урок містить відеоролик, може містити тести для самоперевірки та додатковий текстовий матеріал для поглиблення знань. Також можна створювати дискусії для обговорення з учнями матеріалу з відео.

 

 

Як це робити:

https://ed.ted.com/lessons/introducing-ted-ed-lessons-worth-sharing

https://ed.ted.com/lessons/dear-subscribers

 

https://edpuzzle.com/

Тут ви можете теж використати готові відео і створити на їх основі уроки. Під час перегляду відео можна додавати паузи, в які вставляються питання або додаткова інформація.

 

Інструкція по створенню: https://www.youtube.com/watch?v=6pLt0w9jkZk

 

Створення власного відео

Найпростіший спосіб створити власний відеоурок – запис скрінкасту з екрану комп’ютера та з веб-камери. Ви можете використати готові презентації до уроків та прокоментувати їх власним голосом. Або ж скомбінувати на екрані зображення слайдів та вашого власного (з веб-камери) як у форматі вебінару. 

 

Зверніть увагу на сервіс:

https://screencast-o-matic.com/screen-recorder-upgrade?type=savevideo

 

Інструкції по роботі: 

https://www.youtube.com/watch?v=xBepCJbNBTw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR20LtK

Mkr42juUjLhBwnQjobZmcwGf-lyt-YeJZRSuJQAHRd2YUVuYq-Mo

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwGFcYmiVEo

 

Увага! Для якісного звукового ряду обов’язково скористайтесь зовнішнім мікрофоном. Це може бути проста телефонна гарнітура (навушники з мікрофоном).

 

Живі «відеоуроки» (вебінари в режимі реального часу). 

 

Один з найкращих безкоштовних сервісів https://zoom.us/

В безкоштовній версії можна залучати до 100 учасників, тривалість – 40 хвилин (якраз урок). Можна демонструвати екран, є вбудований чат.

Посилання на вебінар генерується заздалегідь. Його можна, наприклад, приєднати в SMLS до вашого уроку з вказання часу коли саме відбудеться трансляція. 

 

 

 

Інструкції по використанню:

https://www.youtube.com/watch?v=VSAUsL6AWUk https://www.youtube.com/watch?v=-2pq4I1urXA

 

 

Інструменти для спільної роботи

 

 1. Google-сервіси (документи, презентації, таблиці) 
 2. Padlet, LinoIt (спільні дошки)
 3. Сanva (презентації, інфографіка, плакати, буклети тощо).

Цей сервіс підтримує спільну роботу, а також може використовуватись для графічного створення навчального контенту. 

 

Зверніть увагу на пошук в Шаблонах. Там є багато інструментів саме для роботи вчителя. 

 План уроку 

Графічні органайзери

Інфографіка для освіти

Опитування та тестування 

 

 1. https://www.classtime.com/uk/

Велика база готових питань, можливість створювати власні набори тестів різних видів. 

Інструкції по використанню:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiV2fvk3BKHV6--yAvdmbFfNJGkdYYxBP

 

 1. https://learningapps.org/

 

 1. https://www.wizer.me/ 

Інтерактивні робочі листи. 

Опис можливостей: 

http://marinakurvits.com/interaktivnie-listi-wizer/

 

 

Створення презентацій онлайн 

 

 • beautiful.ai 
 • crello.com  
 • piktochart.com    

 

 

Окремий унікальний сервіс для створення контенту з інтерактивними презентаціями, інфографіками, картинами, лініями часу тощо.

https://app.genial.ly/create

 

Також рекомендуємо

 1. опрацювати матеріали за посиланням

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYChBsEINueJkS2ugCpeP_9C_yITX7Y5X

 

2)опрацювати статтю «Дистанційне навчання: як організувати?» https://www.facebook.com/groups/ict.in.ua/permalink/3120045768019353/

 

Завдання для молодших школярів на період карантину https://osvita.ua/school/70759/

 

карантину https://osvita.ua/school/70759/

з/п

Назва предмета

Посилання на матеріали

Початкова освіта

1.

Практичні завдання учнів для 1 класу

https://childdevelop.com.ua/worksheets/8390/

2.

Практичні завдання для учнів 2 класу

https://childdevelop.com.ua/worksheets/9034/

3.

Практичні завдання для учнів 3 класу

https://childdevelop.com.ua/worksheets/8988/

4.

Практичні завдання для учнів 4 класу

https://childdevelop.com.ua/worksheets/9011/

 

з/п

Назва предмета

Посилання на матеріали

Середня освіта

1.

Українська мова 

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons/ukrayinska-mova-i-literatura/urok-1-slovospoluchennya-ta-rechennya-pisni-marusi-churaj-istorichni-pisni

2.

Українська література

3

Історія

https://znohistory.ed-era.com/

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons

4

Німецька мова

https://www.lingohut.com/uk/l59/вчити-німецьку

https://uk.duolingo.com/course/de/ar/Вивчайте-Німецька

http://klassikaknigi.info/audio-uroki-nimetskoyi-movi/

 

5

Фізика та астрономія

http://edufuture.biz/index.php?title

6

Інформатика

https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

7

Математика

https://gioschool.com/

http://i-math.com.ua   

8

Географія

https://courses.ed-era.com/courses/EdEra/g102/G102/about

9

Біологія

https://courses.ed-era.com/courses/EdEra/b102/B102/about

10

Хімія

https://chem10.jimdofree.com/%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%8F/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83/

 

11

Всі предмети

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8

Підготовка до ЗНО

 3

Українська література

http://www.10minclass.com/subject/bagrut;ukr_literature

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons

 4

Українська мова

http://www.10minclass.com/subject/bagrut;ukrainian_mova

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons

       

 

Готуємось до ЗНО-2020 самостійно: 12 онлайн-ресурсів

https://osvitanova.com.ua/posts/2918-hotuiemos-do-zno-2020-samostiino-12-onlain-resursiv

 

Ресурси для безкоштовного вивчення англійської мови онлайн

 

1.BBC Learning English — масштабне відділення BBC, присвячене вивченню англійської мови. На сайті доступні навчальні курси для різних рівнів. Частина курсів поділяється за тематикою: англійська в університеті, на роботі, у новинах тощо.

2.British Council LearnEnglish — ресурс для вивчення англійської мови від Британських рад, департаменту уряду Великої Британії, що займається поширенням британської культури. На сайті можна вивчати граматику, лексику, покращувати навички з письма та вимови.

3.Duolingo — платформа для вивчення іноземних мов. Англійську можна вивчати як на сайті проекту, так і за допомогою мобільного додатку. Додаток зручний для початківців, які хочуть зрозуміти базові лексичну та граматичну структуру мови. Вправи для рівня Intermediate та Advanced також доступні.

4.Lingualeo — навчальний сайт, цілком присвячений вивченню англійської мови. Вивчення відбувається із використанням ігрової моделі з талісманом сайту левенятком Leo. На сайті є безкоштовні та платні навчальні курси.

5.engVId — сайт з відео-уроками для вивчення англійської, поділений за тематичним вивченням. Ті, хто хочуть здати міжнародний екзамен IELTS чи TOEFL, можуть скористатись спеціальними відео-лекціям для підготовки.

6.Memrise — оригінальна платформа для вивчення іноземних мов за допомогою системи карток. Контент також можуть створювати самі користувачі.

7.TED — організація, присвячена мотиваційним пізнавальним лекціям англійською мовою. Чудово підійде для глядачів із уже наявними знаннями з англійської, які хочуть покращити свої навички сприймання мови на слух. На сайті доступні субтитри.

8.Loyal books — бібліотека безкоштовних електронних та  аудіокниг різними мовами. Ефективний спосіб вдосконалити збільшення свого словникового запасу.

9.LearnEnglish – вивчай англійську не лише за допомогою стандартних уроків, але й завдяки іграм та спілкуванню в чатах.

10.Real-english.com – сайт з уроками, статтями та відео.

 

 

 

 

 

 

Стартує 2022-2023 навчальний рік

Цього року на школярів чекає багато кардинальних змін з огляду на безпеку в краіні. Відповідно до постанови КМУ від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», навчання в ЗЗСО Глобинської громади традиційно розпочалося в День знань (1 вересня). Освітній процес триватиме до 30 червня 2023 року.

16:57 01.09.2022

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень